در این گزارش به معرفی ۷ پنالتی‌زن برتر تاریخ فوتبال که فشار‌ها قبل از این ضربه کم‌ترین تأثیر را روی آن‌ها داشته است، پرداخته‌ایم. مسترگل/ مهدی اسدی؛ برعهده گرفتن وظیفه زدن ضربه پنالتی در نگاه اول امری آسان به نظر می‌رسد، اما استرس بازی و البته انتظار طرفداران، فشار زیادی […]