داستان‌واره امیرحسین خیرخواه از یکی از مهم‌ترین بازی‌های تاریخ برق شیراز … به گزارش مستر گل، برق شیراز را با مهدی شیری و ناصر شیردل می‌شناختم. ناصر شیردلی که به دلیل سبک بازی‌ و سر تراشیده همیشه در یاد فوتبالی‌ها مانده و همچنین مهدی شیری هافبک تکنیکی و خلاق شیرازی، […]