رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: اگر برق ورزشگاه ظرف یک ساعت وصل نشود فردا بقیه مسابقه گل ریحان و استقلال برگزار خواهد شد. به گزارش مسترگل، سعید فتاحی در گفتگو با شبکه سه در مورد قطع برق ورزشگاه انقلاب کرج گفت: یکی از تابلو‌های برق ورزشگاه ایراد پیدا کرده است […]