مشکل میلان از همان زمان شروع شد که باربارا در چارت مدیریتی باشگاه اختیارات فراوانی یافت و بعد از او هم دیگر فرزندان برلوسکونی یعنی مارینا و پیر سیلویو، در تیم نفوذ کردند. به گزارش مسترگل،  تحولات پشت سر هم، ناکامی مداوم. این داستان تیم میلان در سال‌های اخیر است. این […]