نماینده مردم تبریز نامه‌ای سرگشاده را به رییس سازمان صدا و سیما ارسال کرد. به گزارش مسترگل، مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رییس سازمان صدا و سیما  از این نهاد درخواست کرد تا روی عملکرد مجریان ورزشی تلویزیون نظارت بیشتری داشته باشند. پزشکیان […]