رئس سازمان لیگ فوتبال از زحمات سعید فتاحی در دوران حضورش در مسولیت مدیریت مسابقات این سازمان تقدیر کرد. به گزارش مسترگل و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، فوتبال ایران، رئیس سازمان لیگ فوتبال از زحمات سعید فتاحی در دوران حضورش در مسولیت مدیریت مسابقات این سازمان تقدیر کرد.در […]