با توجه به افزایش اعتراض‌های مردمی در بیشتر شهر‌های عراق تمام فعالیت‌های ورزشی در این کشور شامل لیگ عراق و سایر بازی‌ها متوقف شده است. به گزارش مسترگل، بنابر اعلام الجزیره، با توجه به افزایش اعتراض‌های مردمی در بیشتر شهر‌های عراق تمام فعالیت‌های ورزشی در این کشور شامل لیگ عراق و سایر […]