بلال عمرانی مهاجم تیم کلوژ رومانی گزینه خرید باشگاه برایتون است. به گزارش مسترگل، باشگاه برایتون در پی خرید مهاجم فرانسوی تیم کلوژ رومانی است. سایت «گل» خبر داد، بلال عمرانی مهاجم ۲۶ ساله سابق مارسی که از سال ۲۰۱۶ در کلوژ رومانی عضویت داشته، گزینه خرید برایتون است. عمرانی که اصلیتی […]