بلیز ماتوئیدی ستاره یوونتوس قراردادش را با این تیم به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد و به این ترتیب تا تابستان 2021 بازیکن بیانکونری خواهد بود. به گزارش “مستر گل”، بلیز ماتوئیدی، ستاره خط میانی یوونتوس قرارداد خود با این باشگاه را تمدید کرد. ماتوئیدی به این ترتیب تا […]