در بازی‌های این هفته لیگ یک مس رفسنجان به صدرنشینی قاطع خود ادامه داد، مس کرمان پابه‌پای هم‌استانی خود پیش رفت و آلومینیوم اراک به مدعیان نزدیک شد. به گزارش مسترگل، هفته بیست‌وپنجم لیگ دسته اول برگزار شد. در بازی‌های این هفته مس رفسنجان به صدرنشینی قاطع خود ادامه داد، مس کرمان […]