شروع دیرهنگام لیگ با وقفه‌ای زودهنگام روبه‌رو شد. از جمعه هفته سوم با یک بازی آغاز شد و دوشنبه با یک بازی به پایان رسید. شنبه و یک‌شنبه هم ۲ و ۴ بازی داشتیم تا اولین هفته چهارقسمتی لیگ نوزدهم را شاهد باشیم. به گزارش مسترگل، در بازی اول که مارک […]