آخرین رنکینگ اعلام شده بهترین تیم های فوتسال جهان تیم ملی فوتسال ایران در رده چهارم قرار گرفت. به گزارش مسترگل، براساس این رنکینگ تیم ملی فوتسال ایران با ۱۶۴۴ امتیاز پایین‌تر از برزیل، اسپانیا و روسیه در رده چهارم رنکینگ قرار گرفت. این در حالی است که تیم ایران توانست جایگاهش […]

آخرین رنکینگ اعلام شده بهترین تیم های فوتسال جهان تیم ملی فوتسال ایران در رده چهارم قرار گرفت. به گزارش مسترگل، براساس این رنکینگ تیم ملی فوتسال ایران با ۱۶۴۴ امتیاز پایین‌تر از برزیل، اسپانیا و روسیه در رده چهارم رنکینگ قرار گرفت. این در حالی است که تیم ایران توانست جایگاهش […]