سایت رسمی بوندس‌لیگا به بهانه گلزنی‌های متعدد لواندوفسکی، عملکرد او و دیگر مهاجم‌های مطرح لیگ‌های معتبر در فصل گذشته را بررسی کرده است. به گزارش مسترگل، وقتی همیشه نام آن‌ها بین گلزنان بازی‌ها مشاهده می‌شود این سؤال پیش می‌آید که «آیا از آن‌ها بازیکنی مفیدتر هم در مستطیل سبز وجود دارد؟» […]

سایت رسمی بوندس‌لیگا به بهانه گلزنی‌های متعدد لواندوفسکی، عملکرد او و دیگر مهاجم‌های مطرح لیگ‌های معتبر در فصل گذشته را بررسی کرده است. به گزارش مسترگل، وقتی همیشه نام آن‌ها بین گلزنان بازی‌ها مشاهده می‌شود این سؤال پیش می‌آید که «آیا از آن‌ها بازیکنی مفیدتر هم در مستطیل سبز وجود دارد؟» […]