کریستیانو رونالدو پس از 4 گلی که در دیدار پرتغال برابر لیتوانی زد ادعا کرد به رکورد گلزنی ملی که در اختیار علی دایی است، فکر نمی‌کند. به گزارش مسترگل، پرتغال 5 گل در انتخابی یورو 2020 به لیتوانی زد که نکته مهم زدن 4 گل توسط کریستیانو رونالدو بود، گل‌هایی […]

کریستیانو رونالدو با 4 گلی که برابر لیتوانی زد، خودش را به علی دایی نزدیک و نزدیک‌تر کرد. به گزارش مسترگل، کریستیانو رونالدو می‌داند یکی از معدود رکوردهایی که به آن دست پیدا نکرده در اختیار یک اسطوره ایرانی است. علی دایی 109 گل ملی دارد و سال‌هاست آقای‌گل جهان در این […]