باشگاه استقلال مطالبات مدیرعامل سابق، مربی و دو بازیکن پیشین خود را پرداخت کرد. به گزارش مسترگل، جهت صدور مجوز حرفه‌ای و شرکت در لیگ قهرمانان آسیا، مطالبات مدیرعامل سابق، یک مربی و دو بازیکن سال‌های گذشته باشگاه استقلال پرداخت شد.بهرام افشارزاده [طلب مربوط به سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۵]، مجید صالح [طلب مربوط به […]