پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: اگر انصاری‌فرد بد کار کرده، یک تابلوفرش به او می‌دادند و زودتر با او خداحافظی می‌کردند؛ شاید آن موقع، بدهی بیشتری روی دست باشگاه نمی‌ماند. به گزارش مسترگل، «مطمئن باشید مدیریت انصاری‌فرد در پرسپولیس به یک‌سال هم نمی‌کشد.» این جمله‌ای بود که بهروز رهبری‌فرد در همان اوایل […]

بازیکن اسبق پرسپولیس به مسترگل گفت: کالدرون به جای گلف و سفر به قطر فیلم تیمش را ببیند. به گزارش مسترگل، دیروز با بهروز رهبری‌فرد تماس گرفتیم تا بدانیم ۱۰ هفته گذشته از لیگ را چطور ارزیابی می‌کند. او مثل همیشه هم انتقاد داشت و هم نظرات خواندنی… عملکرد کالدرون در این […]