پاروزن ملی‌پوش روئینگ به مسترگل گفت: خودم دیدم در این روز‌های کرونایی که همه باید مراقبت کنند، هواداری دستش را به سمت یزدانی دراز کرد و او هم با وی دست داد که دل هوادارش نشکند. مسترگل/ پوریا عسگری؛ والیبال بازی می‌کرد و با اینکه نوجوان بود، اما جور بزرگسالان […]

دو ملی پوش روئینگ ایران در کاپ آسیا تایلند مدال طلا گرفتند. به گزارش مسترگل، در مسابقات روئینگ کاپ آسیا تایلند، ایران توانست صاحب دو مدال طلا شود. بهمن نصیری در فینال روئینگ تک نفره سنگین وزن توانست اول شود و مدال طلا بگیرد. نمایندگان تایلند، ویتنام و ازبکستان هم به ترتیب […]