کیمیا علیزاده تکواندوکار پرافتخار کشورمان زنگ آغاز سال تحصیلی یک دبستان را به صدا درآورد. به گزارش مسترگل، زنگ آغاز سال تحصیلی امسال دبستان طوبی در منطقه مولوی تهران توسط کیمیا علیزاده تکواندوکار پرافتخار کشورمان نواخته شد. دختران دبستان طوبی در منطقه مولوی تهران، شروع سال تحصیلی ۹۸ را فراموش نخواهند […]