هرویه میلیچ و بودروف دو بازیکن استقلال هستند که کشور را ترک کرده‌اند و مشخص نیست دوباره به ایران بازگردند یا نه؟ به گزارش مسترگل، باشگاه استقلال بدون اینکه تعهدی از دو بازیکن خارجی خود بگیرد، اجازه داد آن‌ها ایران را ترک کنند. بودروف و میلیچ دو بازیکنی بودند که در […]