برخی بوقچی‌ها در فضای مجازی، دختران عاشق فوتبال را شناسایی می‌کنند و به آن‌ها پیشنهاد می‌دهند در ازای پرداخت مبالغ میلیونی، با گریم پسرانه و با اسکورت کامل از سوی آن‌ها و افرادشان وارد ورزشگاه شوند. به گزارش مسترگل، طی روز‌های گذشته خبری به‌صورت غیررسمی در محافل فوتبالی پیچید که دختران […]