ورزشکارانی سطح بالا در رشته‌های غیرفوتبالی معرفی شده‌اند که هرکدام از آن‌ها طرفدار پروپاقرص یک و دو تا باشگاه بزرگ فوتبال در دنیا هستند. به گزارش مسترگل، فوتبال معروف و محبوب‌ترین رشته ورزشی دنیاست و از سراسر دنیا حتی جا‌هایی که انسان فکرش را هم نمی‌کند سروکله طرفداران این رشته پیدا […]

ورزشکارانی سطح بالا در رشته‌های غیرفوتبالی معرفی شده‌اند که هرکدام از آن‌ها طرفدار پروپاقرص یک و دو تا باشگاه بزرگ فوتبال در دنیا هستند. به گزارش مسترگل، فوتبال معروف و محبوب‌ترین رشته ورزشی دنیاست و از سراسر دنیا حتی جا‌هایی که انسان فکرش را هم نمی‌کند سروکله طرفداران این رشته پیدا […]