سرمربی تیم ملی بوکس گفت: حضور در تیم ملی تنها به شرط مبارزه در قهرمانی کشور و انتخابی میسر است. مسترگل/ فتح الله فتحی؛ علیرضا استکی، سرمربی تیم ملی بوکس معتقد است؛ بوکسور‌هایی که در قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی غیبت کنند و تنها با تک بازی می‌خواهند درلیست تیم […]