قهرمان پیشین بوکس سنگین وزن جهان گفت: من در رینگ بوکس، یک نابودگر تمام عیار بودم و همه از من می‌ترسیدند، ولی بعد از بازنشستگی هیچ چیز نیستم. به گزارش مسترگل، مایک تایسون، قهرمان پیشین بوکس سنگین وزن جهان در یک برنامه رادیویی به همراه اسطوره دوران حرفه‌ای خود و قهرمان […]