تیم فوتبال پرسپولیس در بین تیم‌های ایرانی محبوب‌ترین تیم ورزشی در فضای مجازی در قاره آسیاست. به گزارش مسترگل، بر اساس گزارش پایگاه آماری «دیپورتس اَند فینانساس» اسپانیا که در حوزه ورزشی فعالیت می‌کند، تیم فوتبال پرسپولیس در ماه سپتامبر ۲۰۱۹ دومین تیم ورزشی محبوب در بین هواداران در قاره آسیا بوده […]

تیم فوتبال پرسپولیس در بین تیم‌های ایرانی محبوب‌ترین تیم ورزشی در فضای مجازی در قاره آسیاست. به گزارش مسترگل، بر اساس گزارش پایگاه آماری «دیپورتس اَند فینانساس» اسپانیا که در حوزه ورزشی فعالیت می‌کند، تیم فوتبال پرسپولیس در ماه سپتامبر ۲۰۱۹ دومین تیم ورزشی محبوب در بین هواداران در قاره آسیا بوده […]