عادل فردوسی‌پور که این روز‌ها دور از فوتبال و گزارش، زندگی آرامی دارد، امروز همراه تیم رسانه ورزش در جام اصناف به میدان می‌رود. به گزارش مسترگل، عادل که سرمای شدیدی خورده، سه‌شنبه شب به زور تزریق سرم با بچه‌های رسانه ورزش تمرین کرد.فردوسی‌پور سه‌شنبه شب ابتدا به بیمارستان آتیه رفت و […]