سهیل مهدی به عنوان جانشین سعید فتاحی در سازمان لیگ فوتبال منصوب شد. به گزارش مسترگل، سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که سهیل مهدی جانشین سعید فتاحی در کمیته مسابقات سازمان لیگ شده است. در خصوص این جابجایی صحبت‌ها و حاشیه‌هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه مسئولان سازمان لیگ به […]