مدیر روابط عمومی پرسپولیس خبر نامزد شدن علیرضا بیرانوند در بخش بهترین بازیکن سال آسیا را تائید کرد. به گزارش مسترگل، گفته می‌شود علیرضا بیرانوند یکی از سه نامزد نهایی جایزه بهترین بازیکن سال آسیا است. این خبر را مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس هم تایید کرده است. البته هنوز نامه رسمی […]

مدیر روابط عمومی پرسپولیس خبر نامزد شدن علیرضا بیرانوند را در بخش بهترین بازیکن سال آسیا تائید کرد. به گزارش مسترگل، گفته می‌شود علیرضا بیرانوند یکی از سه نامزد نهایی جایزه بهترین بازیکن سال آسیا است. این خبر را مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس هم تایید کرده است. البته هنوز نامه رسمی […]