کاپیتان اسبق استقلال به همراه همسرش در اکران یک فیلم سینمایی شرکت کرد. به گزارش مسترگل، مجتبی جباری به همراه همسرش شب گذشته در مراسم اکران فیلم سینمایی «هزارتو» شرکت کرد. پژمان جمشیدی بازیکن اسبق پرسپولیس و تیم ملی کشورمان نیز در این فیلم سینمایی ایفای نقش کرده است.   عکس: […]

کاپیتان اسبق استقلال به همراه همسرش در اکران یک فیلم سینمایی شرکت کردند. به گزارش مسترگل، مجتبی جباری به همراه همسرش شب گذشته در مراسم اکران فیلم سینمایی «هزارتو» شرکت کردند. پژمان جمشیدی بازیکن اسبق پرسپولیس و تیم ملی کشورمان نیز در این فیلم سینمایی ایفای نقش کرده است.