جرج لیکنز بلژیکی در آستانه بر عهده گرفتن هدایت تیم ملی فوتبال گینه است. به گزارش مسترگل و به نقل از csakfoci، جرج لیکنز سرمربی بلژیکی مدتی در تیم تراکتورسازی کار کرد، ولی نتوانست سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد در نهایت از هدایت این تیم کنار رفت.این مربی […]