دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی به مسترگل گفت: کمیته فرهنگی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هیچ کمکی به ما نمی‌کنند و برای دادن جوایز طفره می‌روند و صندوق هنر هم که گویی رسالت خودش را فراموش کرده است. به گزارش مسترگل، سیدمجتبی علوی دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی می‌گوید قرار […]