مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد گفت: هرگز موافق این موضوع که بگوییم حتما یک قهرمان می‌تواند مربی خوبی باشد، نیستم. به گزارش مسترگل، محسن کاوه، درباره غیبت برخی از قهرمانان دعوت شده به جلسه هم‌اندیشی فدراسیون کشتی گفت: وظیفه ما بود از قهرمانان خودمان برای حضور در این نشست دعوت کنیم. […]

مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد گفت: هرگز موافق این موضوع که بگوییم حتما یک قهرمان می‌تواند مربی خوبی باشد، نیستم. به گزارش مسترگل، محسن کاوه، درباره غیبت برخی از قهرمانان دعوت شده به جلسه هم‌اندیشی فدراسیون کشتی گفت: وظیفه ما بود از قهرمانان خودمان برای حضور در این نشست دعوت کنیم. […]