آزادعلی محمدپور به مسترگل گفت: وقتی شنیدم کشتی‌گیر رژیم اشغالگر قدس در وزن من کشتی می‌گیرد، فقط گریه می‌کردم و می‌گفتم خدایا چرا صهیونیست‌ها فقط همین یک کشتی گیری که فرستاده‌اند، باید در وزن من باشد. مسترگل/ مهدی شیروانی؛ آزادعلی محمدپور بعد از سال‌ها زحمت کشیدن و تحمل رنج تمرینات […]