نقش فوتبال در دنیای امروز سیاست را به وضوح می‌توان در منطقه کاتالونی‌ها دید که چگونه رقیبی شده‌اند برای آریستو کرات‌های پایتخت و سلطنتی‌ها و چه رقابتی در قاره اروپا دارند. شاید فوتبال بتواند در نهایت این رشته گسیخته سیاسی را در اسپانیا پیوند دهد. مسترگل/ جهانگیر کوثری؛ دیدار تیم‌های […]

شکست آسان یا سخت؟ بحرین با کدام برنامه و تاکتیک ما را شکست داد؟ آیا تیم ایران هنوز در باد ۱۴ گل کامبوج خوابیده بود و خوابش سنگین شده بود. آیا تیم ایران در تمرین روز قبل از بازی حرکات سنگین و زمان زیادی تمرین کرده بود. مسترگل/ جهانگیر کوثری؛ […]