رافائل نادال با قهرمانی در گرنداسلم یو اس اوپن ۲۰۱۹، به رکورد ۵۴ قهرمانی معتبر رسید. به گزارش مسترگل، رافائل نادال با قهرمانی در اوپن آمریکا، به رکورد ۵۴ قهرمانی معتبر رسید و حال با راجر فدرر و نواک جوکوویچ، برابر است. قهرمانی‌های معتبر، شامل گرند اسلم ها، مسترز‌های ۱۰۰۰ امتیازی […]