سارا خادم الشریعه در دور هشتم مسابقات آزاد هونان چین توانست مقابل قهرمان چینی حال حاضر شطرنج بانوان جهان به تساوی برسد. به گزارش مسترگل، سارا سادات خادم‌الشریعه با ریتینگ ۲۴۸۱ توانست در دور هشتم مسابقات آزاد هونان چین مقابل جو ونجون با ریتینگ ۲۵۹۵ از چین به تساوی برسد. جو […]