رکورددار دوی ۱۰۰ متر ایران به مسترگل گفت: من هیچ وقت از خودم ناامید نمی‌شوم، اما در این مدت خیلی اذیت شدم. من خیلی سختی کشیدم. هجمه زیادی روی من و مربی‌ام بود. مسترگل/ مهری رنجبر؛ سهمیه المپیک برای حسن تفتیان مثل آب روی آتش بود. او با سهمیه‌ای که […]