قرار بود ملی‌پوشان بدنسازی و پرورش اندام اعزامی به رقابت‌های جهانی فجیره امارات به محل فدراسیون آمده تا از آن‌ها در آستانه رقابت‌های جهانی تست دوپینگ گرفته شود، کاری که انجام نشد. به گزارش مسترگل، طی روز‌های گذشته قرار بود ملی‌پوشان بادی‌کلاسیک، ماسکولار فیزیک، فیزیک، فیزیک کلاسیک و پرورش‌اندام اعزامی به […]