پیشکسوت باشگاه استقلال به مسترگل گفت: حاضرم جای ۷۴ ضربه، ۷۴ میلیون بار مرا شلاق بزنند ولی در تیم‌های پایه سره از ناسره تمییز داده شود و حق نوجوانانی که لایق پوشیدن پیراهن فوتبال هستند ضایع نشود. به گزارش مسترگل، حسن روشن به مسترگل گفت بابت حکمی که قاضی پرونده اش […]