مکس ابرل مدیرورزشی مونشن‌گلادباخ ممکن است جای صالی‌حمیدزیچ را در همین سمت در باشگاه بایرن‌مونیخ بگیرد. به گزارش مسترگل، با جدایی اولی هوینس و کارل هاینتس رومنیگه ممکن است حسن صالی‌حمیدزیچ هم در باشگاه تغییر پست بدهد. نشریه «بیلد» مدعی شد، اولیور کان موافق انتخاب مکس ابرل مدیرورزشی باشگاه بوروسیا مونشن‌گلادباخ است […]