پلاک افتخار المپین و پیشکسوت کشتی بر سر در منزل وی در تهران نصب شد. به گزارش مسترگل و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، پس از نصب پلاک افتخار المپین‌های ورزش کشور در شهر‌های مختلف، صبح امروز بهروز منتقمی مشاور رئیس کمیته ملی المپیک، حسن رنگرز مدیر موزه ملی […]