خبرگزاری رویترز تصاویر حضور زنان ایرانی در ورزشگاه را در تصاویر منتخب ماه اکتبر خود قرار داد. به گزارش مسترگل، حضور زنان ایرانی در استادیوم آزادی در بازی ایران و کامبوج بازتاب زیادی در سانه‌های جهان داشت و خبرگزاری رویترز حضور زنان را در تصاویر ماه اکتبر خود قرار داد. رویترز […]