ورزشگاه آزادی روز پرشوری را سپری کرد، اما نه برای اینکه یک بازی حساس و مهم را پشت سر گذاشته باشد. حضور زنان برای نخستین مرتبه در یک بازی رسمی تیم ملی شبی تاریخی برای فوتبال ایران رقم زد. جایگاه زنان در بازی برابر کامبوج حتی از مستطیل سبز هم […]