وزیر ورزش گفت: ما ملاحظات شرعی و فرهنگی خودمان را با اینفانتینو مطرح کردیم اما اینفانتینو خواستار شرایطی بود که بانوان هم امکان حضور پیدا کنند. به گزارش مسترگل، دکتر مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان درباره مباحث مطرح شده برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و آیا اینکه خطری درخصوص تعلیق […]