با ابتکار هنرمند معروف اتریشی استادیوم Woerthersee به پارک جنگلی تبدیل شد. به گزارش مسترگل، در حرکتی نمادین برای حمایت از طبیعت ورزشگاه Woerthersee در اتریش به صورت یک پارک جنگلی در آمد. در این ورزشگاه ۳۰۰ درخت به وزن ۶ تن کاشته شده و در ادامه به این روند ادامه […]