یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دامن زدن به تعصبات قومی را خلاف اسلام و مصالح کشور عنوان کرد و خواستار برخورد با کسانی شد که در مسابقات اخیر فوتبال شعارهای نژادپرستانه سردادند. به گزارش مسترگل، علی مطهری، با اشاره به حواشی مسابقه اخیر فوتبال استقلال – تراکتورسازی و سر دادن برخی […]