عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص مشکل شرعی موتورسواری بانوان نوشت: وقتی نه دلیل قانونی برای ممنوعیت موضوعی وجود دارد و نه دلیل شرعی بنابراین نمی‌توان با آن مخالفت کرد. به گزارش مسترگل، محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه […]