باشگاه آژاکس بند فسخ قرارداد حکیم زیاش را حذف کرده تا با باشگاه‌های خواهان او برای مبلغ فروش مذاکره کند. به گزارش مسترگل، حکیم زیاش وینگر مراکشی تیم آژاکس امید داشت تابستان به آرسنال بپیوندد که زمانی اعلام کرده بود باشگاه موردعلاقه‌اش است، اما این اتفاق رخ نداد. روزنامه «میرر» مدعی شد، […]