ادن آزار که منتظر تولد فرزند چهارمش است به همین دلیل در جدال رئال برابر مایورکا غایب خواهد بود. به گزارش مسترگل، ادن آزار از لیست رئال‌مادرید برای جدال برابر مایورکا خط خورد، چرا که در آستانه پدر شدن برای مرتبه چهارم است. ستاره 28 ساله رئال‌مادرید و همسرش ناتاشا فان‌هوناکر 3 […]