دیگو مارادونا در اظهار نظری جنجالی خطاب به فرزندش گفت که برای او ارثی به جا نخواهد گذاشت. به گزارش مسترگل، زندگی دیگو مارادونا، چه در عرصه حرفه‌ای و چه شخصی هرگز بدون جنجال نبوده است. این بار جنجال در داخل خانواده خود او و پس از اظهارنظر عجیب اخیر فرزند دخترش […]