ساموئل اتوئو ستاره سابق بارسلونا، اینتر و چلسی پس از تعویض تیم‌های مختلف تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفت. به گزارش مسترگل، بعد از قهرمانی‌های مختلف در 22 سال، ساموئل اتوئو مهاجم کامرونی سابق بارسلونا، چلسی و اینتر تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفت. اتوئوی 38 ساله با رئال‌مادرید به اروپا آمد، […]